KLACHTEN REGISTRATIE MET BETREKKING TOT HET HEBBEN EN OF HOUDEN VAN HONDEN, HONDENPUPPIES.

De vragenlijst is bedoeld om duidelijk te krijgen over wat wordt ervaren als niet goed of juist als het gaat over de aankoop van een pup of het houden van honden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Voortgang

Uw gegevens

Gegevens Hond

Geboorte Datum

Land van herkomst

Vul zoveel mogelijk gegevens in over de herkomst van uw hond

Heeft u contact gehad met betrokkenen over dit voorval?

Zo ja, hoe is dit contact verlopen, heeft u bijvoorbeeld uitleg gehad over het hoe en waarom en of zijn er afspraken gemaakt?
zo nee, waarom niet?

Melding heeft betrekking op.

Geef hier een korte uiteenzetting van wat is voorgevallen

geef hier aan wat volgens u niet goed is gegaan

wat vindt u dat er had moeten gebeuren of dat er moet gebeuren

indien de melding betrekking heeft op een ziekte of aandoening

is er een diagnose gesteld door bv dierenarts

zo ja wat was de diagnose

door wie is de diagnose gesteld.

invullen, deskundige die de diagnose heeft gesteld, bv trimster, dierenarts, etc.

Bijna klaar, klik hier voor een preview van uw melding voor u deze indient.

Back to Top